Nazwa pełna

TEC1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781726

NIP

6342956816

REGON

383099444

Adres siedziby

Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 kwietnia 2019 r.

Kapitał zakładowy

32 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do skłdania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019