Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "AKTYWNI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO"

KRS

0000781517

NIP

6922520751

REGON

383084767

Adres siedziby

Polna 4, 59-300 Lubin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia i składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach z zakresu praw i obowiązków majątkowych, uprawnieni są prezes zarządu lub łącznie dwaj członkowie zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019