Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 12 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

RED ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781511

NIP

8943140598

REGON

383095021

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Ostródzka 60, 54-116 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

  • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

  • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

  • Przygotowywanie i podawanie napojów

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność agencji reklamowych

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019