USH

Nazwa pełna

USH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000778761

NIP

5842782744

REGON

382917426

Data rejestracji

26 marca 2019 r.

Data ostatniej zmiany

26 marca 2019 r.

Adres siedziby

Al. Wojska Polskiego 41, 80-268 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność portali internetowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja elementów elektronicznych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 26 marca 2019 r.

  94 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4700,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 marca 2019 r.

  94 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4700,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019