Poprzednio

EUROPEJSKIE CENTRUM CZYSTEGO POWIETRZA

Nazwa pełna

FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM CZYSTEGO POWIETRZA

KRS

0000773587

NIP

6762562219

REGON

382647151

Adres siedziby

Felicjanek 10 / 6, 31-104 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 lutego 2019 r.

Zatrudnienie

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji w sprawach nieprzekraczających zwykłego zarządu może składać każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach przekraczających zwykły zarząd oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych przekraczających równowartość 25. 000 zł oświadczenia woli składa łącznie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021