Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 25 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

ECO GERDA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000769421

NIP

6642142029

REGON

382443313

Data rejestracji

30 stycznia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja urządzeń elektrycznych

 • Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019