Nazwa pełna

ECO GERDA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000769421

NIP

6642142029

REGON

382443313

Data rejestracji

30 stycznia 2019 r.

Data ostatniej zmiany

30 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pobór, uzdatnianie I dostarczanie wody

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja urządzeń elektrycznych

  • Produkcja maszyn I urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

  • Naprawa I konserwacja metalowych wyrobów gotowych

  • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

  • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

  • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019