Nazwa pełna

"ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000076821

NIP

6272405145

REGON

277435364

Adres siedziby

Katowicka 16B, 41-500 Chorzów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

18,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki, zwłaszcza zobowiązań majątkowych, jak również do podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie lub prokurent samoistny samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznych działających wspólnie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

15,5 mln zł

2021 r.

16,7 mln zł

2020 r.

16,4 mln zł

2019 r.

15,7 mln zł

2018 r.

13,5 mln zł

2017 r.

12,5 mln zł

2016 r.

13,2 mln zł

2015 r.

11,2 mln zł

2014 r.

13,5 mln zł

2013 r.

15,8 mln zł

2012 r.

17,2 mln zł

2011 r.

13,6 mln zł

2010 r.

20,1 mln zł

2009 r.

20,2 mln zł

2008 r.

15,4 mln zł

2007 r.

11,4 mln zł

2006 r.

11,7 mln zł

2005 r.

11,2 mln zł

2004 r.

9 mln zł

2003 r.

9,4 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
9,4 mln zł 9 mln zł 11,2 mln zł 11,7 mln zł 11,4 mln zł 15,4 mln zł 20,2 mln zł 20,1 mln zł 13,6 mln zł 17,2 mln zł 15,8 mln zł 13,5 mln zł 11,2 mln zł 13,2 mln zł 12,5 mln zł 13,5 mln zł 15,7 mln zł 16,4 mln zł 16,7 mln zł 15,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 18738 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001