Nazwa pełna

DOSBAJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000766599

NIP

7382156695

REGON

382308012

Data rejestracji

11 stycznia 2019 r.

Data ostatniej zmiany

14 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

8, 38-307 Małastów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach I targowiskach

 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) I pola namiotowe

 • Ruchome placówki gastronomiczne

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wypożyczanie I dzierżawa sprzętu rekreacyjnego I sportowego

 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 11 stycznia 2019 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019