Nazwa pełna

TALENT ALPHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000756687

NIP

6762557514

REGON

381770010

Adres siedziby

Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 listopada 2018 r.

Kapitał zakładowy

308,6 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie każdy członek zarządu, poza rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania o wartości przekraczającej 100. 000 euro (sto tysięcy euro), lub równowartości tej kwoty w innej walucie, które wymagają współdziałania dwóch członków zarządu. W przypadku powołania wiceprezesa zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie: wiceprezes zarządu oraz inny członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • TOMASZ BARTMIŃSKI JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJONARIUSZA (96,99% AKCJI) SPÓŁKI APER VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 24,78 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TALENT ALPHA SP. Z O.O.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,2 mln zł

2020 r.

360 tys. zł

2019 r.

22,6 mln zł

2018 r.

20,4 tys. zł

2018
2019
2020
2021
20,4 tys. zł 22,6 mln zł 360 tys. zł 3,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

468,9 tys. zł

398,6 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019