Nazwa pełna

RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000750445

NIP

7393884352

REGON

364223726

Adres siedziby

Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 listopada 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

564,7 tys. zł

Kapitał docelowy

75 tys. zł

Kapitał wpłacony

564,7 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Kuratorzy
 • Od 20 kwietnia 2023 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Sąd rejonowy w olsztynie v wydział gospodarczy, sygn. Akt v gc 2117/22, na podstawie art. 69 §1 kpc ustanowiono kuratora do reprezentowania spółki w niniejszym postępowaniu.

  Data powołania

  24.03.2023

 • Od 26 czerwca 2023 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Sąd rejonowy w olsztynie v wydział gospodarczy na podstawie art. 69 § 1 k. P. C. Ustanowił kuratora procesowego dla red dev studio spółki akcyjnej w osobie pani sylwii matura

  Data powołania

  12.04.2023

 • Od 24 lipca 2023 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowieniem z dnia 20. 04. 2023 r. Sądu rejonowego w olsztynie v wydział gospodarczy w sprawie o sygn. Akt v gc 2115/22 - na podstawie art. 69 § 1 kpc ustanowiono kuratora do reprezentowania spółki w niniejszej sprawie.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@REDDEVSTUDIO.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018