Nazwa pełna

RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000750445

NIP

7393884352

REGON

364223726

Adres siedziby

Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 listopada 2018 r.

Kapitał zakładowy

564,7 tys. zł

Kapitał docelowy

75 tys. zł

Kapitał wpłacony

564,7 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Kuratorzy
 • Od 20 kwietnia 2023 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Sąd rejonowy w olsztynie v wydział gospodarczy, sygn. Akt v gc 2117/22, na podstawie art. 69 §1 kpc ustanowiono kuratora do reprezentowania spółki w niniejszym postępowaniu.

  Data powołania

  24.03.2023

 • Od 26 czerwca 2023 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Sąd rejonowy w olsztynie v wydział gospodarczy na podstawie art. 69 § 1 k. P. C. Ustanowił kuratora procesowego dla red dev studio spółki akcyjnej w osobie pani sylwii matura

  Data powołania

  12.04.2023

 • Od 24 lipca 2023 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowieniem z dnia 20. 04. 2023 r. Sądu rejonowego w olsztynie v wydział gospodarczy w sprawie o sygn. Akt v gc 2115/22 - na podstawie art. 69 § 1 kpc ustanowiono kuratora do reprezentowania spółki w niniejszej sprawie.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018