Nazwa pełna

RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000750445

NIP

7393884352

REGON

364223726

Adres siedziby

Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 listopada 2018 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

564,7 tys. zł

Kapitał docelowy

75 tys. zł

Kapitał wpłacony

564,7 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@REDDEVSTUDIO.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018