Nazwa pełna

RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000750445

NIP

7393884352

REGON

364223726

Adres siedziby

Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 listopada 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

631,7 tys. zł

Kapitał docelowy

75 tys. zł

Kapitał wpłacony

631,7 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@REDDEVSTUDIO.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018