Nazwa pełna

ZDROWY DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000749503

NIP

7393919292

REGON

381340500

Adres siedziby

Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 września 2018 r.

Kapitał zakładowy

5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego zarządu spółka jest reprezentowana przez prezesa zarządu albo prokurenta jednoosobowo. W przypadku wieloosobowego zarządu spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 19 września 2018 r.

  Wartość udziałów

  5 mln zł

  Liczba udziałów

  5000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

141,7 tys. zł

2019 r.

402,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018