Poprzednio

ENERGA - OPERATOR LOGISTYKA

Nazwa pełna

ENERGA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000074173

NIP

7741017492

REGON

610246708

Adres siedziby

Otolińska 25, 09-407 Płock, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdzialalnie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 5 stycznia 2018 r.

  Wartość udziałów

  1,1 mln zł

  Liczba udziałów

  2151

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 26 lipca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

30 tys. zł

2011 r.

2,6 tys. zł

2010 r.

5,7 tys. zł

2009 r.

17,9 tys. zł

2006 r.

4 tys. zł

2006
2009
2010
2011
2019
4 tys. zł 17,9 tys. zł 5,7 tys. zł 2,6 tys. zł 30 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 962 SĄD REJONOWY W PŁOCKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000