Nazwa pełna

LZA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000736862

NIP

9512464167

REGON

380537659

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

18 czerwca 2018 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje jedynie komplementariuszowi. Każdy komplementariusz może reprezentować spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 18 czerwca 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  3.465 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  3.465 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  3.465 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 13 sierpnia 2020 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.485,00 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  1.485,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 13 sierpnia 2020 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  4.950,00 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  4.950,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018