Nazwa pełna

WATER BUBBLE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000726056

NIP

1231393968

REGON

369895413

Adres siedziby

Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 kwietnia 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5,2 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu spółki albo członka zarządu i prokurenta. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

32,3 tys. zł

2018 r.

2,4 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

ARTUR.THIELMANN@WATERBUBBLE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018