Poprzednio

DUISPORT AGENCY

Nazwa pełna

DUISPORT AGENCY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000700743

NIP

9562328561

REGON

368586934

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 października 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji spółki. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  1,9 mln zł

  Liczba udziałów

  38000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

14,6 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

34,6 mln zł

14,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018