Nazwa pełna

GMW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000697071

NIP

5512632208

REGON

368380894

Adres siedziby

Chopina 10, 34-100 Wadowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 września 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

989,8 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 28 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  163 mln zł

  Liczba udziałów

  1

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  163 mln zł

  Liczba udziałów

  1

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  163 mln zł

  Liczba udziałów

  1

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  143,6 mln zł

  Liczba udziałów

  1

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  163 mln zł

  Liczba udziałów

  1

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  163 mln zł

  Liczba udziałów

  1

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 28 września 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY RÓWNIEŻ DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 28 września 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY RÓWNIEŻ DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 28 września 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY RÓWNIEŻ DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

JEDEN UDZIAŁ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017