Nazwa pełna

GMW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000697071

NIP

5512632208

REGON

368380894

Data rejestracji

28 września 2017 r.

Data ostatniej zmiany

30 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Chopina 10, 34-100 Wadowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

989.8 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie.

Wspólnicy
 • Od 28 września 2017 r.

  3260448 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 163022400,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2017 r.

  3260448 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 163022400,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2017 r.

  3260448 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 163022400,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2017 r.

  2872514 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 143625700,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2017 r.

  3260448 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 163022400,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2017 r.

  3260448 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 163022400,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY RÓWNIEŻ DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY RÓWNIEŻ DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY RÓWNIEŻ DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017