Nazwa pełna

EDUMAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000696064

NIP

1182154122

REGON

368339236

Adres siedziby

Prymasa Augusta Hlonda 20, 02-972 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 września 2017 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd spółki jest jednoosobowy, spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu spółki lub prokurent, w przypadku zarządu wieloosobowego, spółkę reprezentują dwaj którzykolwiek członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 lipca 2023 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  99

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

152 tys. zł

2019 r.

8,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.08.2018