Poprzednio

FRANFINANCE POLSKA

Nazwa pełna

"SG EQUIPMENT LEASING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000069556

NIP

5261740388

REGON

012384296

Adres siedziby

Łucka 9, 00-842 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

17,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu, jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  17,3 mln zł

  Liczba udziałów

  3138

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
 • Od 18 stycznia 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW

 • Od 18 grudnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA; SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2016 r.

468,8 zł

2014 r.

2,7 tys. zł

2009 r.

902,5 zł

2008 r.

843 zł

2007 r.

1,4 tys. zł

2006 r.

2,2 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2014
2016
2,2 tys. zł 1,4 tys. zł 843 zł 902,5 zł 2,7 tys. zł 468,8 zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 49679 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001