Nazwa pełna

SKŁAD CELNY "CUSTOMS SKŁAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000067844

NIP

5340000680

REGON

012059633

Data rejestracji

18 stycznia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

17 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Przeładunek towarów w portach śródlądowych

 • Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

 • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

 • Działalność śródlądowych agencji transportowych

 • Działalność pozostałych agencji transportowych

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 1 lipca 2004 r.

  50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 lipca 2004 r.

  50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 28100 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1991