Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 2 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA LUBUSKI GLOBTROTER

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000672341

NIP

9241908711

REGON

366979428

Data rejestracji

5 kwietnia 2017 r.

Adres siedziby

Jana Pawła Ii 5 / 2, 67-320 Małomice, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizatorów turystyki

Przedmiot pozostałej działalności
  • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

  • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

  • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

  • Ruchome placówki gastronomiczne

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Działalność agencji reklamowych

  • Działalność fotograficzna

  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu zarządu fundacji składają: prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik powołany przez zarząd.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017