FUNDACJA

Numer KRS

0000672341

Numer NIP

9241908711

Numer REGON

366979428

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU ZARZĄDU FUNDACJI SKŁADAJĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD.

ul. Jana Pawła Ii 5 / 2

67-320 Małomice

Polska

Działalność według PKD
  • 79, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
  • 55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
  • 56, 21, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
  • 56, 29, Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
  • 56, 10, B, RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
  • 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
  • 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
  • 74, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
  • 93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
  • 88, 99, Z, POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA