Nazwa pełna

GYMAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000671682

NIP

6772417743

REGON

366934590

Adres siedziby

Trynitarska 6 / Lu1, 31-061 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 marca 2017 r.

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oswiadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 31 marca 2017 r.

  Wartość udziałów

  2,4 tys. zł

  Liczba udziałów

  24

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 kwietnia 2018 r.

  Wartość udziałów

  7,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  76

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

TAK

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017