Poprzednio

RADA GOSPODARCZA STREFY WOLNEGO SŁOWA

Nazwa pełna

"RADA GOSPODARCZA STREFY WOLNEGO SŁOWA" W LIKWIDACJI

KRS

0000671000

NIP

7010680738

REGON

367001713

Adres siedziby

Srebrna 16 / 16, 00-810 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

6 kwietnia 2017 r.

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

23 stycznia 2024 r. , uchwała nr 1 walnego zebrania członków stowarzyszenia , 23. 01. 2024

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018