Nazwa pełna

KARIERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000662515

NIP

8992812017

REGON

366748982

Data rejestracji

7 marca 2017 r.

Data ostatniej zmiany

8 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność portali internetowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy I pozyskiwaniem pracowników

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd składa się z jednego członka, spółka jest reprezentowana przez jednego członka zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu dwuosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu trzyosobowego spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • 980 (DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 16 października 2017 r.

  980 (DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017