Nazwa pełna

RES SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000644814

NIP

5170377769

REGON

365748394

Adres siedziby

Wita Stwosza 19 / 2, 35-113 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 października 2016 r.

Kapitał zakładowy

9 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia w imieniu spółki składa każdy członek zarządu samodzielnie. W przypadku powołania w skład zarządu wiceprezesa do składania oświadczeń w imieniu spółki w każdym w wypadku jest wymagane działanie wiceprezesa zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,1 mln zł

2017 r.

1,2 mln zł

2016 r.

59,4 tys. zł

2016
2017
2020
59,4 tys. zł 1,2 mln zł 1,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1,1 mln zł

799,9 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017