Nazwa pełna

DECIMUS INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000644090

NIP

6793135719

REGON

365745786

Adres siedziby

Kącik 4, 30-549 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 października 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

260 tys. zł

Kapitał wpłacony

260 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub członek zarządu wraz z prokurentem, a w przypadku braku prezesa zarządu (gdy nie został powołany lub gdy z jakichkolwiek przyczyn wygasł jego mandat) dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017