Poprzednio

TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU

Nazwa pełna

TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000064168

NIP

8790172313

REGON

870326707

Adres siedziby

Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 listopada 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

2,4 mln zł

Kapitał wpłacony

2,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo do reprezentowania spółki w przypadku zarządu wieloosobowego przysługuje dwóm członkom zarządu łącznie lub jednemu członkowi zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5,5 tys. zł

2019 r.

20 tys. zł

2018 r.

38,8 tys. zł

2017 r.

43,2 tys. zł

2016 r.

8,5 tys. zł

2014 r.

181,9 zł

2013 r.

2,1 tys. zł

2012 r.

2 tys. zł

2011 r.

1,9 tys. zł

2010 r.

7,6 tys. zł

2009 r.

7,3 tys. zł

2008 r.

21,5 tys. zł

2007 r.

2,9 tys. zł

2006 r.

10,7 tys. zł

2005 r.

29,7 tys. zł

2004 r.

19,9 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
19,9 tys. zł 29,7 tys. zł 10,7 tys. zł 2,9 tys. zł 21,5 tys. zł 7,3 tys. zł 7,6 tys. zł 1,9 tys. zł 2 tys. zł 2,1 tys. zł 181,9 zł 8,5 tys. zł 43,2 tys. zł 38,8 tys. zł 20 tys. zł 5,5 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.TPPD.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1943 SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.09.2011