Nazwa pełna

ENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY SKRA BEŁCHATÓW

KRS

0000639069

NIP

7691388682

REGON

590037121

Adres siedziby

Dąbrowskiego 11A, 97-400 Bełchatów, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 września 2016 r.

Wielkość organizacji

NGO

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

Zysk z działalności statutowej

Przychody z działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej

Zysk z działalności gospodarczej

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR INNY NIŻ REJESTR SĄDOWY I EWIDENCJA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ 1/2004 STAROSTA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016