TQ

Nazwa pełna

TQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000638877

NIP

7891761861

REGON

365471194

Data rejestracji

26 września 2016 r.

Adres siedziby

Owocowa 4, Łowęcin, 62-020 Swarzędz, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

57 mln zł

Sprawozdanie za okres 26 września 2016 r. — 31 grudnia 2017 r.
Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do reprezentacji spółki uprawniony jest samodzielnie prezes zarządu lub dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017