Nazwa pełna

NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000637244

NIP

5223071643

REGON

365432395

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 września 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

200,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie, przy czym w każdym przypadku jednym z nich będzie prezes zarządu lub członek zarządu do spraw finansowych.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ), ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 TIRET 5 USTAWY W NEXERA HOLDING SP. Z O.O. (KRS 0000559825) POSIADAJĄCEJ PONAD 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

115,5 mln zł

2017 r.

203,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017