Poprzednio

GLADMAR INVESTMENTS

Nazwa pełna

NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000637244

NIP

5223071643

REGON

365432395

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 września 2016 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

196,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie, przy czym w każdym przypadku jednym z nich będzie prezes zarządu lub członek zarządu do spraw finansowych.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ), ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 TIRET 5 USTAWY W NEXERA HOLDING SP. Z O.O. (KRS 0000559825) POSIADAJĄCEJ PONAD 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

115,5 mln zł

2017 r.

203,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017