Poprzednio

ZDROJOWA HOTELS WEST POMERANIA

Nazwa pełna

ZDROJOWA RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000634913

NIP

7010611269

REGON

365341847

Adres siedziby

Antoniego Sułkowskiego 9, 78-100 Kołobrzeg, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 września 2016 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki w przypadku zarządu wieloosobowego upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu z prokurentem, a w przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie członek zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 2 września 2016 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 2 września 2016 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016