Nazwa pełna

UNITEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000630936

NIP

8943082843

REGON

365121235

Adres siedziby

Kominiarska 42 C, 51-180 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 sierpnia 2016 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki na zewnątrz, składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkkowych spółki uprawniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo- samodzielnie, z tym że w przypadku umów oraz oświadczeń woli składanych w imieniu spółki, jeżeli wartość prawa z nimi związanego przekracza kwotę 50. 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), wymagana jest reprezentacja łączna co najmniej dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 4 sierpnia 2016 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 4 sierpnia 2016 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

11,9 mln zł

2022 r.

48,5 tys. zł

2021 r.

4,3 mln zł

2020 r.

8,6 mln zł

2019 r.

7,8 mln zł

2018 r.

4,8 mln zł

2018
2019
2020
2021
2022
2023
4,8 mln zł 7,8 mln zł 8,6 mln zł 4,3 mln zł 48,5 tys. zł 11,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

29,4 mln zł

20,4 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.UNITEM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016