Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2021 - 2027

1

18,6 mln zł

12,4 mln zł

2014 - 2020

4

36,5 mln zł

24,7 mln zł

Łącznie

5

55 mln zł

37,1 mln zł