Nazwa pełna

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000619674

NIP

9512394886

REGON

361898062

Adres siedziby

Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 czerwca 2016 r.

Kapitał zakładowy

202,9 tys. zł

Kapitał docelowy

75 tys. zł

Kapitał wpłacony

202,9 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

23,3 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

XTP

Liczba wyemitowanych akcji:

2 mln

Wartość rynkowa:

124,2 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

11,8 mln zł

2019 r.

30,6 tys. zł

2018 r.

65,1 tys. zł

2017 r.

1,6 mln zł

2016 r.

10,3 mln zł

2015 r.

359,6 tys. zł

2015
2016
2017
2018
2019
2020
359,6 tys. zł 10,3 mln zł 1,6 mln zł 65,1 tys. zł 30,6 tys. zł 11,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

12,9 mln zł

9,3 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.XTPL.COM

Adres e-mail

INFO@XTPL.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016