Nazwa pełna

STREAM1.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000618873

NIP

7010578655

REGON

364496683

Data rejestracji

20 maja 2016 r.

Adres siedziby

Filtrowa 63 / 43, 02-056 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

710 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu dwuosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki, wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016