Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 03.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 28.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 27.04.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 26.06.2017

  Od 06. 05. 2016 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 06. 05. 2016 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 06. 05. 2016 do 31. 12. 2016

Wartość udziałów objętych za aport
 • 710 000,00 ZŁ