Nazwa pełna

SUNTECH ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000618648

NIP

8513195616

REGON

364479118

Adres siedziby

Kościuszki 5 / 2, 72-022 Nowe Warpno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 maja 2016 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu samodzielnie reprezentuje spółkę (reprezentacja samoistna) jeżeli zarząd składa się z większej liczby osób reprezentacja jest następująca: a) czynność polegająca na zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu prawem o wartości nieprzekraczającej 5. 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) może być dokonana przez każdego członka zarządu samoistnie, b) dokonanie czynności polegającej na zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu prawem o wartości przekraczającej 5. 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) wymaga współdziałania dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem. W pozostałych sprawach do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016