Nazwa pełna

AMREST KAFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000613144

NIP

8982219855

REGON

364227144

Adres siedziby

Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 kwietnia 2016 r.

Kapitał zakładowy

83,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu. Jeżeli w spółce jest ustanowiony prokurent, jest on uprawniony do składania oświadczeń w imieniu spółki samodzielnie.

  • Od 17 sierpnia 2021 r.

    CZŁONEK ZARZĄDU

  • CZŁONEK ZARZĄDU

  • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017