Nazwa pełna

SUNTECH ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000598867

NIP

8522618393

REGON

363585278

Adres siedziby

Kościuszki 5 / 2, 72-022 Nowe Warpno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 stycznia 2016 r.

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu samodzielnie reprezentuje spółkę. Jeżeli zarząd składa się z większej liczby osób czynność polegająca na zaciąganiu zobowiązania lub rozporządzeniu prawem o wartości nieprzekraczającej 5. 000 zł. Może być dokonana przez każdego członka zarządu samodzielnie. Dokonanie czynności polegającej na zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu prawem o wartości przekraczającej 5. 000 zł. Wymaga współdziałania dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli czynność polega na zaciąganiu zobowiązania lub rozporządzenia prawem o charakterze niemajątkowym do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego - członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 27 stycznia 2016 r.

  Wartość udziałów

  3 tys. zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 stycznia 2016 r.

  Wartość udziałów

  3 tys. zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016