Nazwa pełna

VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000597563

NIP

8971818931

REGON

363558850

Data rejestracji

20 stycznia 2016 r.

Adres siedziby

Oławska 15, 50-123 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

250 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
  • BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW

    Obywatelstwo

    🇺🇸

    Rezydencja

    🇺🇸

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jednoosobowo prezes zarządu, a w przypadku ustanowienia zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuję dwóch członków łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016