Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 24, obowiązujące od 11 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINIE IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000059683

NIP

9462108653

REGON

430506583

Data rejestracji

27 listopada 2001 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Rynek 8, 20-111 Lublin, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizatorów turystyki

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność pośredników turystycznych

  • Działalność agentów turystycznych

  • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oddziału miejskiego pttk oraz dla udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy 2 osób spośród grona obejmującego: prezesa, wiceprezesa, skarbnika zarządu oddziału.

Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 196 SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY