Nazwa pełna

YGE POLAND SOLAR 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000595059

NIP

5213718043

REGON

363477554

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 stycznia 2016 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

15 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • UPRAWNIENIA KONTROLNE WYNIKAJĄCE Z PEŁNIONEJ FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 50 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 16 października 2019 r.

    PROKURA SAMOISTNA

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

403,9 tys. zł

2020 r.

1,1 mln zł

2019 r.

174 tys. zł

2019
2020
2021
174 tys. zł 1,1 mln zł 403,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016