Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000059291

NIP

6570309080

REGON

290523434

Adres siedziby

Poleska 37, 25-325 Kielce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 listopada 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

39,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem a w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenie w imieniu spółki składa prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  39,9 mln zł

  Liczba udziałów

  79853

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

131,2 tys. zł

2020 r.

2,9 mln zł

2019 r.

311,8 tys. zł

2018 r.

192,1 tys. zł

2017 r.

352,2 tys. zł

2016 r.

262,3 tys. zł

2015 r.

20,4 tys. zł

2014 r.

257,3 tys. zł

2013 r.

298,3 tys. zł

2012 r.

380,7 tys. zł

2011 r.

1,8 mln zł

2010 r.

50,7 tys. zł

2009 r.

636 zł

2006 r.

778,8 zł

2005 r.

153,5 tys. zł

2005
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
153,5 tys. zł 778,8 zł 636 zł 50,7 tys. zł 1,8 mln zł 380,7 tys. zł 298,3 tys. zł 257,3 tys. zł 20,4 tys. zł 262,3 tys. zł 352,2 tys. zł 192,1 tys. zł 311,8 tys. zł 2,9 mln zł 131,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

12,9 mln zł

2,7 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.MPEC.KIELCE.PL

Adres e-mail

BIURO@MPEC.KIELCE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1511 SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001