Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000059284

NIP

9222295093

REGON

950370827

Adres siedziby

Peowiaków 7, 22-400 Zamość, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 listopada 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

725 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja jednoosobowa

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZES ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 11 września 2003 r.

  Wartość udziałów

  122,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  245

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

7 mln zł

2018 r.

9 tys. zł

2017 r.

63,1 tys. zł

2016 r.

39,6 tys. zł

2015 r.

105,8 tys. zł

2012 r.

10,6 tys. zł

2010 r.

2 mln zł

2010
2012
2015
2016
2017
2018
2020
2 mln zł 10,6 tys. zł 105,8 tys. zł 39,6 tys. zł 63,1 tys. zł 9 tys. zł 7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

13,4 mln zł

6,5 mln zł

2007 - 2013

1

4,5 mln zł

1,5 mln zł

Łącznie

2

17,9 mln zł

8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 678 SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017