Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

13,4 mln zł

6,5 mln zł

2007 - 2013

1

4,5 mln zł

1,5 mln zł

Łącznie

2

17,9 mln zł

8 mln zł