Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 6 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

"PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W RYCZYWOLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000592700

NIP

6060095527

REGON

363266863

Data rejestracji

18 grudnia 2015 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6.5 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

Przedmiot pozostałej działalności
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych

 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 • Transport drogowy towarów

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność obiektów sportowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub wspólnie dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  6.5 mln zł

  Liczba udziałów

  6499

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016