Nazwa pełna

RPS2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000591552

NIP

5272753957

REGON

363270379

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 grudnia 2015 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki składania oświadczeń w imieniu spółki oraz podpisywania dokumentów uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • UPRAWNIENIA KONTROLNE WYNIKAJĄCE Z PEŁNIONEJ FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

61,8 tys. zł

2020 r.

695,5 tys. zł

2019 r.

60,4 tys. zł

2019
2020
2021
60,4 tys. zł 695,5 tys. zł 61,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015