Dane aktualne

Nazwa pełna

SKS&G - BIURO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 grudnia 2015 r.

KRS

0000591516

NIP

5211010819

REGON

010879266

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Jasna 26, 00-054 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 42672 SĄD REJONOWY DLA MIASTA WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016

Ta organizacja ma jeszcze 6 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »