Nazwa pełna

MDM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000588609

NIP

7822597967

REGON

363117838

Adres siedziby

Szczepankowo 104C, 61-306 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 grudnia 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań spółki oraz podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 grudnia 2015 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 grudnia 2015 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 grudnia 2017 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016