Poprzednio

GDF SUEZ ZIELONA ENERGIA

Nazwa pełna

ENGIE ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000058191

NIP

8522434090

REGON

812054036

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

168,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

5 września 2023 r.

DKK-190/2023

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • W PRZYPADKU ENGIE ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 1.03.2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  168,4 mln zł

  Liczba udziałów

  842050

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 38 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 30 listopada 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 27 kwietnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 14 października 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 23 czerwca 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 8 lipca 2024 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,3 tys. zł

2021 r.

487,6 tys. zł

2020 r.

1,3 mln zł

2019 r.

114 tys. zł

2010 r.

40 mln zł

2010
2019
2020
2021
2022
40 mln zł 114 tys. zł 1,3 mln zł 487,6 tys. zł 3,3 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7231 SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005