Nazwa pełna

FUNDACJA AUTISMUS

KRS

0000576738

NIP

1182113100

REGON

362550935

Adres siedziby

Prymasa Augusta Hlonda 20, 02-972 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

22 września 2015 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu fundacji i do reprezentowania fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016